Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7279 7b53
Reposted bysangivisceresalexandersmith8805mowmihouescocuresmithkeithpeligroilovegreen
5335 9be3
Reposted fromfelicka felicka viajanealicejones janealicejones
3602 20dd
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaStonerr Stonerr
5987 ebe1 500
Reposted from68monkey 68monkey viafelicka felicka
7726 cdf1
Reposted frompeper peper viaslowdive slowdive
3980 fab8 500
Reposted fromtinks tinks viajosephine josephine
Reposted frommaliwa maliwa
0039 22d9
Reposted frommorphing morphing viafajnychnielubie fajnychnielubie
4769 372c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaOnly2you Only2you
8697 a23d 500
Reposted bywhalemRemulanerwillidspiritualdarksideofthemoonhepijabolmaxMarcoDWmaryjanejaniskundelMeeresbrautphilosoupoversensitivedrugsp856mushuAronbeauty2dolechatnoir396
1872 0aef
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaOnly2you Only2you
1059 b781 500
Reposted fromsidus sidus viahavoc00 havoc00

- Dokąd idziesz?
- Nie wiem - Odparł Włóczykij.

Drzwi zamknęły się i Włóczykij wszedł w las. Miał przed sobą sto mil ciszy.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahoseanna hoseanna
7133 c6b4
Reposted fromrol rol viaemenemems emenemems
Dorośli są zakochani w cyfrach. Jeżeli opowiadacie im o nowym przyjacielu, nigdy nie spytają o rzeczy najważniejsze. Nigdy nie usłyszycie: „Jaki jest dźwięk jego głosu? W co lubi się bawić? Czy zbiera motyle?” Oni spytają was: „Ile ma lat? Ilu ma braci? Ile waży? Ile zarabia jego ojciec?” Wówczas dopiero sądzą, że coś wiedzą o waszym przyjacielu. Jeżeli mówicie dorosłym: „Widziałem piękny dom z czerwonej cegły, z geranium w oknach i gołębiami na dachu” - nie potrafią sobie wyobrazić tego domu. Trzeba im powiedzieć: „Widziałem dom za sto tysięcy złotych”. Wtedy krzykną: „Jaki to piękny dom!” My jednak, którzy dobrze rozumiemy życie, kpimy sobie z cyfr.
— Mały Książe
Reposted frompsob psob viaStonerr Stonerr
9364 58af
Reposted frommorphing morphing viahoseanna hoseanna
4650 9010 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow via666th 666th
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl